Nasze kompetencje,

Twoje bezpieczeństwo

Księgowość

dla wymagających

 

Sprawdź ofertę

W cenie usługi m.in.:

 • panel Klienta
 • program do fakturowania
 • dostęp do Twoich dokumentów 24/7

Wirtualne biuro

dla Twojej firmy

od 49 zł/m-c

 

Sprawdź ofertę

Księgowość ONLINE

Obsługujemy Klientów z całej Polski

Za pośrednictwe Panelu Klienta:

 • wyślesz do nas dokumenty księgowe
 • otrzymasz wyniki i raporty
 • otrzymasz wsparcie księgowe

 

 

Zapraszamy do kontaktu


tel. 22 646 46 40


(dogodna lokalizacja)

 

 

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Lloyd's od utraty dochodu w wyniku choroby lub wypadku


utrata dochodu choroba
lub/i utrata dochodu wypadek NNW= wypłata comiesięcznego świadczenia

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność. Jeśli nie możesz pracować, tracisz źródło dochodów, ale koszty nie znikają. W dalszym ciągu trzeba je ponosić.

Co zrobisz jeśli z powodów zdrowotnych utracisz zdolność do finansowania zobowiązań?

Dzisiaj to pytanie staje się jeszcze bardziej aktualne. Nie musisz korzystać z pożyczek w banku, czy "żyć" z oszczędności. Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Ubezpieczenie Lloyd's od utraty dochodu w wyniku choroby lub wypadku. Jako jedna z niewielu umów na rynku nie zawiera wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zakażenia koronawirusem (COVID-19) oraz sytuacji ogłoszenia stanu epidemii lub pandemii. Całość procesu zawarcia umowy załatwiamy online.

Oferujemy:

 • ubezpieczenie od utraty dochodów i NNW dla przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody ... karta produktu ...
 • ubezpieczenie od utraty dochodów i NNW dla lekarzy i lekarzy dentystów ... karta produktu ...
 • ubezpieczenie od utraty dochodów i NNW dla personelu medycznego m.in. pielęgniarki, fizjoterapeuci ... karta produktu ...

 

Uwaga:
brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy, całość procesu zawarcia umowy załatwiamy online

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolne zawody (m.in. informatyk, architekt, księgowy, doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, komornik, kierowca, rzemieślnik, aptekarz, przedstawiciel handlowy, fryzjer, analityk finansowy, rzeczoznawca majatkowy i wiele innych branż)
 • lekarze, lekarze dentyści, personel medyczny np. pielęgniarki, fizjoterapeuci (rozszerzenie ubezpieczenia o świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW)

 

Jak to działa?

 choroba lub/i wypadek = wypłata comiesiecznego świadczenia

utrata dochodu chorobalub/i utrata dochodu wypadek NNW= wypłata comiesięcznego świadczenia

Zakres ochrony ubezpieczenia:

 • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową (okres wyczekiwania min. 14 dni przy wypadku, 21 dni przy chorobie) - przewagą tego ryzyka w odróżnieniu od standardu polskich ubezpieczycieli jest fakt, że niezdolność do pracy określana jest w konkretnym zawodzie z polisy, a nie do pracy jakiejkolwiek;
 • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (przewaga ryzyka: jak wyżej);
 • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • świadczenie na wypadek inwalidztwa;
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy).

 

Dodatkowe informacje o ubezpieczeniach:

Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Wysokość świadczeń jest zależna od przychodów (nie dochodów) osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia. Wstępna kalkulacja składki czy warunków wyczekiwania może ulec zmianie w przypadku zwiększonego ryzyka związanego z wykonywanym zawodem, czy podanymi informacjami zwiększającymi ryzyko.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Program ubezpieczenia od utraty dochodu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby został opracowany przez Leadenhall Polska S.A., działającą jako Lloyd's Coverholder zarejestrowany pod numerem 109930CTM. Współpracujemy jako partner ubezpieczeniowy.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Telefon kontaktowy ubezpieczenia 22 646 46 40

W dni robocze w godz. od 9.00 do 16.00